ОСНОВНИ ПОДСТИЦАЈИ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Правилник о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја (“Сл. гласник РС”, бр: 29/13, 9/16 И 44/18-др. закон)

 

Подстицај износи 5.200 дин/ха

Право на коришћење основних подстицаја остварује корисник ако је пријавио засејане, односно засађене површине под одговарајућом културом до највише 20ha и то само за обрадиво пољопривредно земљиште.

 

 1). Основни подстицаји – остварују се по површини биљне производње, и то у износу од 4.000 динара по хектару, а максимално за 20 хектара. Право на подстицаје остварује се подношењем захтева за остваривање права на подстицаје Управи за аграрна плаћања. Захтев се подноси једанпут годишње од 1. марта до 30. априла текуће године.

 

 2). Производно везани подстицаји – остварују се по површини биљне производње уз минимално остварени принос по хектару за одређену врсту биљне производње и одређене културе пољопривредних производа. Регрес за дизел гориво у 2019. години износи 1.200 динара по хектару али за површине до 20 ха (пошто се регресира 20 динара по литру дизела, а максимално 60 литара дизела по хектару). Захтев се подноси једанпут годишње од 1. марта до 30. априла текуће године.

АКТУЕЛНУ ВЕРЗИЈУ ПРАВИЛНИКА И ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.