Најчешћа питања

Колико би нас пољопривреднике коштало одвојено сакупљање амбалаже од пестицида и колико би морали да платимо оператеру приликом предавања ове врсте отпада?

Одвојено сакупљање и предавање оператерима који поседују адекватне дозволе је за кориснике средстава за заштиту биља потпуно бесплатно, јер је начелом „загађивач плаћа“ обезбеђено да произвођач или увозник средства за заштиту биља сноси све трошкове збрињавања његове амбалаже.

Шта ако ја не користим средства за прскање и немам ту опасну амбалажу а желим да аплицирам за ИРПАД или Глобал Г.А.П и траже ми ту потврду?

У том случају бисте били ослобођени обавезе да прибавите ову врсту потврде.

Поштовани, Шта све спада у опасан отпад и да ли ту спадају и батерије, покварени мобилни телефон и остали електронски уређаји, где њих да бацим или коме треба да их предам.

У опасан отпад спада све што је идентификовано као опасан – Каталогом отпада (сви индексни бројеви су означени звездицом). Све што сте навели у питању спада у опасан отпад због неких компоненти које садрже а које се сматрају опасним. Њихово предавање на адекватан третман треба обавити код овлашћених сакупљача тих врста отпад, а који поседују адекватну дозволу за управљање тим врстама отпада.

Видео сам управо објаву у вези отпада од препарата. Оно што мене тишти већ неколико година је одлагање искоришћених црева кап по кап и малч фолија. Не постоји адекватан начин чишћења црева како би се изнова користила, а када се сачувају, наредне сезоне губе својства искапавања и као таква су неупотребљива. Писао сам већ на неколико сајтова који се баве заштитом животне средине, али нисам добијао одговоре. А то представља велики проблем загађења. Газдинство које има један хектар под кап по кап тракама, сваке или сваке друге године на депонију баце пуну тракторску приколицу пластике. Ем је скупо ем озбиљно загађује. А да не спомињем какве су нам депоније и да имамо свега неколико које задовољавају услове праве депоније, а све остале дивље.

Поштовани, црева за наводњавање су од материјала који многи оператери са дозволом сакупљају као сировину за рециклажу. Добром организацијом и комуникацијом са сакупљачима ове врсте секундарне сировине, сигурно можете своја отпадна црева предати без икакве накнаде.

Где могу да предам отпад и како да знам да ће оператер да дође код мене?

Отпад се предаје у договореном временском периоду на договореном месту – таква је досадашња пракса када су у питању мале количине. Позивањем оператера, он процењује колике количине се могу сакупити и планира руту сакупљања. Обавештавање о местима за предавање ове врсте амбалажног отпада се врши бар недељу дана пре договореног термина.

Шта да радим са амбалажом док чекам да је оператер преузме?

Адекватно збринуту амбалажу потребно је одложити у џакове и чврсто везати са обе стране и одложити на безбедно место на свом имању, далеко од домашаја деце, животиња и вода.
Детаљан поступак адекватног збрињавања и складиштења амбалаже, можете погледати кликом ОВДЕ.