Извештај о количинама и начину поступања пољопривредника, задругара и кланичара, са споредним производина животињског порекла (СПЖП)