РЕГРЕСИ

Регреси за трошкове складиштења у јавним складиштима исплаћују се у минималном износу од 40% од трошкова складиштења. Међутим, иако је предвиђен законом, регрес за ђубриво није предвиђен уредбом за 2019. годину нити правилником.

 

Регреси за трошкове складиштења у јавним сладиштима – Правилник о условима, начину и обрасцима захтева за остваривање права на регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јавним складиштима (“Сл. гласник РС”, бр. 61/2013)

 

Пољопривредни производи према Закону су:

 

1) пшеница, и то: А-1, А-2 и А-3 класе;

 

2) кукуруз, и то: А и Б класе;

 

3) малина, и то: роленд, полублок, блок и гриз категорије;

 

4) купина, и то: конфитура, полублок, блок и гриз категорије;

 

5) вишња, и то: са коштицом и без коштице категорије.

 

Право на регрес остварује се за пун месец од дана издавања робног записа, а најдуже за шест месеци од дана издавања робног записа у складу са законом којим се уређују јавна складишта за пољопривредне производе, у износу од 40% од трошкова складиштења за највише 2 000 тона ускладиштене пшенице и/или кукуруза, односно за највише 20 тона ускладиштене малине и/или купине и/или вишње. Додатни услови су да је површине под пољопривредним производима пријавио у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој као и да је пољопривредне производе подигао из јавног складишта у периоду који не може бити дужи од годину дана пре подношења захтева за остваривање права на регрес.

 

Захтев за остваривање права на регрес подноси се једанпут годишње Управи за аграрна плаћања у периоду од 15. јула до 30. новембра текуће године.

АКТУЕЛНУ ВЕРЗИЈУ ПРАВИЛНИКА И ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.