Удружењу Млади пољопривредници Србије, чије се седиште налази у Јагодини, од тенутка ступања на снагу новог регистра пољоприбвредних газдинстава кроз систем е-Аграр, обратио се велики број пољоприредних произвођача и затражио помоћ и подршку око регистрације на овај сисем, уписа земљишних парцела и обнове регистрације пољопривбредног газдинства. Као и до сад, чланови стучног тима МПС били су спремни да пруже сваки вид подрше пољопривредницима, нарочито члановима удружња. Уз подршку Градске управе града Јагодине, а у оквиру конкурса за суфинансирање и финансирање пројеката удружењима, Млади пољопривредници Србије аплицирали су са пројектом „Дигитално оснаживање пољопривредника“. Овим пројектом током 2023. године обухваћено је 35 пољопривредника са територије града Јагодине са околним селима.

Кроз индивидуалне телефонске разговоре, посетом канцеларије удружења и кроз слање смс и емаил обавештења, пољопривредницима смо достављали све неопходне информације у вези са логовањем на стистем е-Аграр, вршење промена у оквиру самог пољопривредног газдинства и обавештавање о могућностима аплицирања за различите видове подршке на националном нивоу у оквиру мера директних плаћања и мера руралног развоја, нагласио је Оливер Алексић координатор овог пројекта.

Крајем 2023. године организована је и једна информативна трибина – састанак пољопривредних произвођача на ком су детаљно представљене све мере националних подстицаја који се планирају за 2024. годину, као и видео упутство везано за новине када је у питању носилац и члан пољопривредног газдинства и могућност преноса пољопривредног газдинства са носиоца на члана и обрнуто.

Видео упутство: Ко може бити носилац а ко члан породичног пољопривредног газдинства?

Пројекат “Дигитално оснаживање пољопривредника” подржан је у оквиру јавног конкурса за суфинансирање и финансирање програма удружења у области културе из буџета града Јагодине.