ВЕСТИ И АКТУЕЛНОСТИ

Овим правилником су прописани услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje за куповину новог трактора, обрасци захтева кao и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику. Подстицај се остварује на основу прихватљивих трошкова инвестиције за набавку новог трактора снаге мотора до 60 киловата (kW), са стандардним деловима, уређајима...

Хотел Хил у Јагодини је дана 04.01.2020. године био место одржавања свечане скупштине удружења „Млади пољопривредници Србије“. Оснивачи удружења, Младен Минић и Оливер Алексић, са својим најближим сарадницима, организовали су величанствен скуп. Целокупна организација је била на веома високом нивоу, од самог уласка и срдачног...

Бранко Здравковић из Пружатовца општине Младеновац има 33 године, 81 грло говеда, усмерен је на производњу млека, и члан је удружења "Млади пољопривредници Србије" Ако се сточни фонд прошири биће то захваљујући младима, њиховом начину размишљања и паметним улагањима. Са својом породицом Бранко се сада бави...

Вишемесечна идеја о организовању трибине удружења „Млади пољопривредници Србије“ у Рековцу, добила је своју више него успешну реализацију. Наиме, удружење, односно његови млади, амбициозни и пре свега стручни оснивачи, у сарадњи са општином Рековац, одржали су трибину, односно предавање у препуном амфитеатру „Пољопривредно – ветеринарске...

  Трећи јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства расписан је данас и рок за подношење захтева је од  26. новембра 2019. године до 24. фебруара 2020....

Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2020. години Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за: 1) Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 2) Подршка преради на газдинству 3) Подршка малим пиварама. Укупан износ бесповратних средстава који се...

За новоформиране задруге 7.500.000,00 динара За старе задруге 15.000.000,00 динара За сложене задруге 60.000.000,00 динара Рок за подношење пријава је до 15.08.2019. године за сложене задруге рок је до 15.09.2019. године. САЗНАЈ ВИШЕ http://www.mbprr.gov.rs/konkurs-2019.php ...

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2019. години.   Подстицаји обухватају...